Akker Karretjie

ONS LEEF IN ‘n misdadige en gebroke land. Geweld, misdaad en korrupsie vier hoogty. Wat staan ons vandag te doen om die vervloeking daarvan te verwyder? Van ons word dalk nie verwag om internasionale konflik af te weer nie, maar ons kry wel die geleentheid om iets belangriker te doen: om innerlike vrede te bring in onstuimige harte. Jesus was vir ons die voorbeeld. Ons sien nie dat Hy baie geskille besleg of konflikte afweer nie. Maar ons sien wel hoedat Hy innerlike harmonie kweek deur dade van liefde.

Ons Nutkarretjie Projek is ‘n verpersoonliking van God se liefde.  Die werking daaragter is eenvoudig; die uitwerking daarvan, verstommend. ‘n Span intersessors (bidders) ry in en om ons stad rond.  Hulle bid soos wat die Here hulle lei, vir ons land, stad en mense.  Die hartsdaad agter dit, word opgesom in Efesiers 5: “hiermee bring ons alle ongeregtigheid in en om ons in die lig”. Die Here het ons geroep om ‘n VERSKIL in Sy land te maak.

Ons het gesien en kan getuig dat die bidders in ons bidkarretjie ‘n verskil kon maak. Hierdie karretjie het n kultuur geskep waar ons as Akkers nou kan bid vir ons stad orals waar ons heen ry.

Maak vandag van jou karretjie ‘n Nutkarretjie Projek en bid vir jou stad.

 

 

Comments are closed.