ekGee

Tiendes

Meeste van die mense wat Die Akker as hulle kerk beskou, betaal op ‘n gereelde basis ‘n tiende oor aan die kerk.  ‘n Tiende is ‘n manier om God te eer met die eerste 10% van jou inkomste en is vir die kerk.

Offergawes & Aalmoese

Offergawes is bydraes wat gegee word bo en behalwe die tiendes en word gebruik vir behoeftes wat die Ouderlinge identifiseer en wil aanspreek.

Aalmoese is bydraes wat gebruik word om mense by te staan wat geldelike/materiale behoeftes het.

Bank Besonderhede:

Tiendes, offergawes, donasies of skenkings kan direk in ons bankrekening inbetaal word. Indien die donasie vir ‘n spesifieke doel is, bv. Apostoliese uitreike, merk dit asb duidelik so.

Ons bankbesonderhede is:

  • Rek naam: Die Akker
  • Bank: Nedbank
  • Tak: Cresta; Kode: 191305
  • Rek no: 1913381269
  • Internationale kode (SWIFT code): NEDSZAJJ191305
  • Rek tipe: Tjek

Vir SCRATCH is donasies belasting aftrekbaar en depositos kan gemaak word in ons SCRATCH rekening by:

Nedbank in rekening nommer 1032314559, Cresta tak, met tak kode 191305.

  • Internationale kode (SWIFT code): NEDSZAJJ191305

Comments are closed.