Geskiedenis

Die Akker Christelike Kerk is die uitlewing van die roeping op Siegfried en Liesl Maré om uit te gaan en dissipels te maak. Hulle was gemeentelede by New Covenant Church Bryanston vanaf 2001 en het in daardie tyd die hartklop aangeneem om na die nasies te gaan en dissipels te maak. Die Ouderlinge van die Bryanston gemeente, o.l.v Ashley Bell, het die roeping op hulle lewe raakgesien en saam is die visie gebore om Die Akker in Linden, Johannesburg te plant.

Die kerkplant het in Januarie 2007 plaasgevind, as hoofsaaklik, maar nie eksklusief nie,’n Afrikaanse gemeente. Die Akker het begin met 6 lede maar het vinnig gegroei. Die Lapa by Laerskool Louw Geldenhuys het teen 2008 te klein geraak en die dienste is verskuif na die skoolsaal.

Die Akker, sowel as New Covenant Church Bryanston, is verwant aan New Covenant Ministries International (NCMI). Vir meer inligting oor NCMI, lees hier.

Wat ons glo

Ons waardes, vir ons onveranderlik en gegrond op die Woord van God, is:
Die hele Bybel is God-geinspireerd en leer ons hoe om as Christene te leef (2 Tim 3:16);
Jesus is ons Redder, Herder en Leier en is die volkome voorbeeld van hoe ons moet leef (Hebreers 12:2);
Die Heilige Gees is ons Trooster, Leraar en Berader en Hy lei ons in alle waarheid (Johannes 14:16);
Ons word deur die Genade van Jesus Christus gered en nie deur ons werke nie (2 Tim 1:9);

Ons visie

Ons missie-verklaring lui: “Jy is nie alleen nie. Kom ons maak saam ‘n verskil”. Dit beskryf ons as ‘n gemeenskap van vriende wat God liefhet, mekaar liefhet en begeer om ons wêreld radikaal aan te raak en te verander. In die uitlewing van ons roeping van die Here, wil ons:

 • Radikaal wees;
 • Relevant wees;
 • Eg wees en
 • Verhoudingsgerig wees.

‘n Deeglike studie van die Bybel van Genesis tot Openbaring toon dat die Here radikaal is en ingestel is op verhoudinge. As ‘n gemeente is dit ons kernvisie om elke gemeentelid te sien en help groei tot volwassenheid in sy/haar verhouding met die Here. Dit bring dan ‘n gesonde, sterk en relevante kerk te weë wat ‘n verskil in die gemeenskap kan maak. Ons wil ten alle tye Christene oprig om in hulle volle potensiaal in te beweeg en hulle visies ten volle uit te leef. Ons is sekerlik nie ‘n organisasie nie, ook nie ‘n besigheid of ‘n institusie nie. In die werklikheid van verhoudinge, is ons ‘n familie wat strewe om hierdie etos uit te leef in ‘n alledaagse, maar eerlike benadering tot ons geloof. Soos elke huis ‘n unieke atmosfeer en karakter het, so het Die Akker Christelike Kerk ‘n karakter wat beide Christelik is in sy algemene toepassing maar ook relevant is in sy unieke atmosfeer en karakter.

Ons waardes en werkstuie

Ons waardes en werkstuie kan die beste opgesom word soos volg:

 • Verhouding voor funksie;
 • Karakter voor charisma (gawes van die Gees/salwing);
 • Realiteit bo ritueel;
 • Seuns en dogters eerder as diensknegte;
 • Aanbidders en nie net werkers nie;
 • Verantwoordbaarheid voor profiel/aansien;
 • Gee eerder as om te ontvang; en
 • Gaan eerder as om te bly.

Hierdie waardes in hulle suiwer vorm verteenwoordig ons begeerte om ‘n Nuwe Testamentiese gemeenskap uit te leef. Dit is van kardinale belang dat ons die toepassing van ons geloofsoortuiginge vind binne die grense van hierdie waardes. Dit voeg eerlikheid en deursigtigheid tot ons leierskap en help ons om die plesier en vreugdes van ‘n egte Christelike gemeenskap te ontdek.

Wat ons uitleef

Gebed
Ons glo dat die vurige gebed van ‘n regverdige groot krag het en dat dit die verantwoordelikheid van elke gelowige is.(Jakobus 5:16)
Die Apostoliese
Met apostolies bedoel ons dit wat in die hart van die Here openbaar word wanneer Hy opdrag gee dat ons moet uitgaan na die nasies van die wêreld en bewerkstellig dat hulle deur die krag van die evangelie aangeraak word.
Die Profetiese
Ons profetiese verbondenheid teenoor die Kerk is om alles wat nie binne die kader van God se patroon en krag val nie, te ontwortel en af te breek. Teenoor die wêreld wil ons profeties wees om die Here se Bybelse orde in elke aspek van die gemeenskap te herstel. Ons glo dat die evangelie daar is om die politiese, wetgewende, ekonomiese, sosiale, sport, kommersiële en kunssinnige arenas aan te raak en ‘n impak te maak. Of dit nou in sake soos aborsie of pornografie, onwettige finansiële praktyke of selfsugtige politieke magte is – dit is die Kerk se mandaat om op te staan en standpunt in te neem.
In Evangelisasie
Ons is verbind tot die verspreiding van die evangelie.
In Onderrig
Ons glo dat mans en vroue na ons gestuur word vir onderrig, opleiding en om toegerus te word en daarna vrygestel te word vir hulle bestemminge in Christus.

Comments are closed.