Wie Ons Is

Die Akker Christelike Kerk was die uitlewing van die roeping op Siegfried en Liesl Maré om uit te gaan en dissipels te maak. Hulle was gemeentelede by Bryanston New Covenant Church vanaf 2001 en het in daardie tyd die hartklop aangeneem om na die nasies te gaan en dissipels te maak. Die Ouderlinge van die Bryanston gemeente, o.l.v Ashley Bell, het die roeping op hulle lewe raakgesien en saam is die visie gebore om Die Akker in Linden, Johannesburg te plant.

Die plant het in Januarie 2007 plaasgevind. Die Akker het begin met 6 lede en het bly groei van krag tot krag.

Sondae oggende 9h00 het ons’n Afrikaanse diens wat gevolg word deur gebed (vir genesing, ens) en berading vir individue. Die aande 18h00 het ons ons 2de diens in Engels.

Comments are closed.