Dankbaar…want God is in ons midde (Siegfried Maré)

Dankie Jesus.

Dankie dat U alomteenwoordig, regverdig, liefdevol, Lig in die duister, Helper, Rigtinggewer, Heilig, die begin en die einde en soveel meer is. Dankie vir die asem wat U in ons geblaas het en dat U net nooit ophou om U liefde oor ons uit te stort nie. Dankie dat U drome droom vir elkeen van ons en ons help om daar uit te kom. Dankie dat die Een wat in beheer is die hele tyd saam met my is. Dankie dat wat ek doen en dit wat ek ook nie doen nie, geen impak het in U betrokkenheid in my lewe nie. Ten spyte van my doen en late, bly U in my.

Dankie Jesus.

In hierdie maand van DANKBAARHEID, gaan sit en skryf neer hoekom jy dankbaar is, want weet jy…as jy daar opstaan, is jy anders, want jou beeld van God sal weer heeltemal in fokus wees.

Mag die manier waarop ons hierdie lewe leef, ’n storie vertel van dankbaarheid en bewondering vir ons God. Hy verdien dit oor en oor. En níks kan met Hom vergelyk nie.