Ons Krag in Jesus (Siegfried Maré)

Ek gebruik my krag in Jesus om my Vader te verheerlik