Die Doop – ‘n Loop saam met Jesus (Siegfried Maré)

Die doop is om saam met Jesus te loop. Siegfried praat oor wat dit behels om IN Jesus te wees en Sy genade deurlopend to ontvang.