4 November 2018 – Siegfried Mare

EK KAN: Effektief Bid
James 5:16….The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.
Bid is ‘n aksie waartydens ek met my Vader in die Hemel kommunikeer. Die vrug daarvan is ek kan WEET ek is gehoor; ek kan HOOR en ek het VREDE.