Jesus is jou Opstanding: My getuienis van my opstandings lewe. (Siegfried Maré)

 

Ons gaan kyk hoe geloof en hoop nie net “sê dinge” is nie maar ‘n beskrywing van my belewenis van Christus Jesus.