Ek en jy IN Jesus Christus…kinders van ons Hemelse Vader (Siegfried Maré)

Galásiërs 4:7 Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.

Ek is ‘n kind van die Here; ‘n erfgenaam.

Wat beteken dit?

Wat is myne; wat kan ek verwag; wat kan ek droom?  En hoe mis ek nie daarop uit nie? Siegfried gee vir ons antwoorde hierop uit die Woord.