28 October 2018 – Marinda Geyer

EK KAN: Geregtig wees
Marinda gesels met ons oor hoe om in Jesus geregtig te wees. “Kom terug na geregtigheid” is God wens vir ons. Wat is geregtigheid? “Its the quality of being morally upright, ethical, have integrity and purity and be noble minded.