17 Maart 2019 – Hein Geyer

EK KAN…my redding voluit lewe!

Fil: 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee!

‘n Sleutel het twee doele: die een is om toe te sluit; maar ek glo dat God se grootste rede om vir ons sleutels te gee, is om Sy koningryk en Sy plan vir ons te ontsluit! Kom en ontvang die volheid van julle Redding, deur die werking van die Heilige Gees in ons Harte!