25 November 2018 – Siegfried Maré

EK KAN: My sintuie gebruik wanneer ek bid

Hebreers 5:14 Maar vaste kos behoort aan hulle wat tot volheid gekom het in karakter, dit is, vir daardie wat deur gebruik van hulle sintuie onderskeiding kon beoefen om te kan onderskei tussen dit wat goed en mooi is en dit wat euwel of waardeloos is.
(Vrye Vertaling)

Hebrews 5:14 But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.