21 October 2018 – Mark Bailey

PRESENCE OF GOD: EK KAN KERK
Mark Bailey, hoofouderling van City on a Hill Church International, lewer ‘n kragtige preek met die boodskap vir ons: EK KAN kerk.