Laat U naam geheilig word – ‘n praktiese manier om in die Gees te bid (Siegfried Maré)

KOLOSSENSE 3:1-2 As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

Siegfried breek vir ons vyf sleutels oop van hoe ons op ‘n praktiese en effektiewe manier in die Gees kan bid, en bring ons terug na die Onse Vader – Laat U Naam geheilig word.