Kom en dien God saam met ons

MEER OOR AKKERKIDZ, TWEENS & JEUG

Ons wil graag hê dat jy saam met ons die Here kom dien op Sondae.

Elke Sondag vanaf 9h00

Waar?

Ons tuiste is die skoolsaal by Laerskool Louw Geldenhuys, en ons eredienste word ook ‘live’ oor Microsoft Teams uitgesaai.

Hou ons Facebook-blad dop vir info oor ons aanlyn eredienste, of kontak ons op admin@dieakker.co.za

OMGEEGROEPE & GEBEDSGROEPE

ONS OMGEEGROEPE

Ons kom gereeld saam om die gemeenskap van gelowiges ‘n realiteit te maak, soos die voorbeeld van die Handelinge Kerk. Die Omgeegroepe is ‘n platform waar ons mekaar beter kan leer ken, verantwoordbaar hou en ondersteun.

Dinsdagaande – Selgroepe (19h00-21h00)

Vrydagoggende – Mannebid (5h00-6h00)

ONS GEBEDSGROEPE

Ons glo in die krag van gebed. 

Gemeentebid – Sondagoggend 8h20 – 8h50

Intersessie vir Uitreike – As gemeente poog ons om ‘n 24hr gebedsdekking te bied as daar ‘n groep op ‘n uitreik gaan. Hou asb kalender dop of kontak admin@dieakker.co.za

ONS WERK SAAM

As ‘n familie werk ons saam om die dienste op Sondae moontlik te maak. Die Akker bied verskeie platforms waar jy kan inskakel en help. Kontak gerus die admin@dieakker.co.za om aan te dui waar jy betrokke wil raak.

Oorsieners Span

Verantwoordelik vir die algehele opstel en werking van al die fasiliteite voor en tydens die kerkdiens op Sondae.

Kontakpersoon: Danie

Klank Span

Verantwoordelik vir die oprig en afbreek van die klanktoerusting elke Sondag en die klank, opnames en projektor gedurende die diens.

Kontakpersoon: Jaco

Lofprysing Span

Die span lei die lofprysing elke Sondag tydens die diens en oefen Donderdagaande om 6:30nm.

Kontakpersoon: Delmaine

Gasvryheid Span

Verantwoordelik vir die koffie en tee en ingangdekor van die saal.

Kontakpersoon: Maria

Verwelkomings Span

Verantwoordelik vir die verwelkoming van besoekers by die saal se ingang.

Kontakpersoon: Maria

Kinderkerk Span

Kinderkerk bediening op Sondae.

Kontakpersoon: Adéle

Polisie vrywarings vorm word benodig.

KOM WORD DEEL