Ons laai gereeld nuwe preke, artikels, seminare en hulpmiddels. Loer weekliks in om nuwe materiaal te ontdek en indien jy meer hulp nodig het kontak ons gerus: admin@dieakker.co.za

NUUTSTE PREKE

2023-10-30T12:30:05+02:00

29 Oktober 2023: Paulus se Getuienis van Heiligmaking: Deel 5 – Paulus se pleidooi

Paulus se pleidooi (Siegfried Maré)

Paulus het iets verstaan wat die mensdom – miskien jy en ek ook – baie keer sukkel om te verstaan. Paulus het die koste bereken en waarde aan alles gaan toevoeg en tot die slotsom gekom: om Christus as enigste bate te kan verkry het meer waarde as enige iets anders. Of hy lewe en of hy ter wille van sy geloof in Christus moet sterf, dit maak nie eintlik vir hom saak nie. Hy wil net seker maak dat Christus verheerlik sal word. (Fil 1:21)

Sukkel ons nie maar soms nog om by die punt te kom waar ons alles as waardeloos beskou in vergelyking met die voorreg om Jesus as ons Verlosser te ken nie? So baie dinge in en van die wêreld is net nog té belangrik. My tyd, my naam, my gemak, ambisie en wat ander van my dink, om net ‘n paar te noem? En mis ons nie sodoende uit op die volheid van dít wat Jesus ons bied nie?

Paulus het verstaan wat sainthood – heiligheid – behels. En daarom pleit hy ook by ons om die volle omvang van ons sainthood te verstaan – want hy wil nie hê ons moet dit mis nie. Dít is waaroor dit gaan. Om te lewe. Om ín Christus te lewe. Om vír Christus te lewe. En om op ons pad na heiligheid ander te help om nie uit te mis op dit wat die Here vir hulle het nie.

2023-10-23T10:44:53+02:00

22 Oktober 2023: Paulus se Getuienis van Heiligmaking: Deel 4 – ‘Saints’

‘Saints’ (Siegfried Maré)

Wanneer jy die woord ‘saint’ hoor, sien jy dalk in jou geestesoog ‘n outjie met so ligkringetjie bo sy kop. ‘n Goeie Christen wat baie hoog op die heiligheidsleer geskuif het; Heiligheid 101 Cum Laude met lof geslaag het. ‘n Hoogheilige wat eintlik onaantasbaar is en uit wie se pad jy liefs moet bly en hulle nie steur nie. Tog is dit presies wat Paulus die gemeente in Kolosse noem – en al was hulle in meeste opsigte oulike Christene, was hulle steeds ‘gewone mense’ en het hulle ligkringetjies sekerlik nie 24/7 helder gebrand nie. Maar dit is nie bloot net Paulus se troetelnaampie vir hulle nie. Dit is wat ons Here vir hulle…en vir ons, elke Jesus-volgeling…noem. Heiliges. Saints.

Het die gemeente in Kolosse iets voortrefliks op hul pad na heiligmaking gedoen om hierdie titel van ‘saints’ te bekom? En wat was die ‘verborgenheid (‘mystery’ – Col 1:26, NKJV) wat aan hulle openbaar sou word waarna Paulus in sy brief aan hulle verwys? Saint..ja, jý wat hier lees…kom join ons soos wat Siegfried dieper gaan delf in die antwoorde op hierdie vrae. Kom ons kyk hoe ons eie heilige lewenswandel, aan God gewy, ons status as heiliges gestand moet doen. Kom ons lééf heilig, tot God se eer!

Régtig net tot God se eer.

2023-08-07T12:38:23+02:00

6 Augustus 2023: Gawes van die Heilige Gees: Deel 1 – Die waardiglike wandel voor God

Die waardiglike wandel voor God (Liesl Maré)

Paulus se brief aan die Tessaloniërs word beskou as sy heel eerste brief aan ‘n kerk. Hy skryf hierdie brief soos ‘n trotse pappa en bly hulle oor en oor eer vir hulle liefde, hoop, werke en dat hulle nie opgee nie. Die Tessaloniërs doen, om die waarheid te sê, so goed dat almal maar almal al van hulle gehoor het! Paulus en Pappa God het werklik rede gehad om trots te wees!

In sy brief lig hy, soos ‘n goeie pappa betaam, so paar goedjies uit wat dreig om hulle geloofspad te laat wobble – hy bring dit in die lig en waarsku in beide die briewe daaroor.

In hierdie eerste boodskap in ons reeks oor Die Gawes van die Heilige Gees, gaan ons kyk waar ons en ons gawes inpas in die prentjie. God die Vader wil soos ‘n goeie pa vir ons kom bemoedig, sodat Sy naam orals gehoor kan word.

LEES SAAM:

Ons lees tans Dr. M.K. Strydom se boek, Healing begins with the sanctification of the heart.

“NO DISEASE IS INCURABLE” In the latest cutting edge medical research, 87-95%* of all diseases have been traced back to what goes on in our thought life!

Lees die boek