Ons laai gereeld nuwe preke, artikels, seminare en hulpmiddels. Loer weekliks in om nuwe materiaal te ontdek en indien jy meer hulp nodig het kontak ons gerus: admin@dieakker.co.za

NUUTSTE PREKE

2024-06-03T13:13:20+02:00

2 Junie 2024: The Kingdom of God in the story of the Prodigals

The Kingdom of God in the story of the Prodigals. (Bruce McAlpine)

 

Jesus’s parable of the Prodicals is way more insightful than we think. It gives us understanding into the Kingdom of God and the Kingdom of Darkness, its two manifestations, and how God wants us to be children of the light in the Kingdom of God with Jesus as the perfect example of a Kingdom Son.

 

2024-05-27T12:52:12+02:00

26 Mei 2024: Deel 8: Jesus is jou Opstanding – Ek kies om op te staan in Jesus Christus al weet ek wat dit my gaan kos.

Jesus is jou Opstanding: Ek kies om op te staan in Jesus Christus al weet ek wat dit my gaan kos. (Siegfried Maré)

 

Ons sluit die Opstandings reeks af met die verskillende fokus punte van jou opstanding in Jesus.

 

2024-05-20T13:32:05+02:00

19 Mei 2024: Deel 7: Jesus is jou Opstanding – My opstanding stel my instaat om God se wil te doen.

Jesus is jou Opstanding: My opstanding stel my instaat om God se wil te doen. (Siegfried Maré)

 

Ek wil ook vir my Vader vreugde bring want Hy het my lewe verander ten goede. So, ek wil weet hoe ek vir Hom vreugde kan bring.

 

2024-05-20T13:18:27+02:00

5 Mei 2024: Deel 5: Jesus is jou Opstanding – Ek weet ek het opgestaan want ek doen wat Jesus doen

Jesus is jou Opstanding: Ek weet ek het opgestaan want ek doen wat Jesus doen (Siegfried Maré)

 

Om te kan doen wat Jesus doen moet ek naby Hom wees om te kan sien wat Hy doen en hoor wat Hy sê. Ons gaan kyk na hoe ek en jy naby Hom kan wees en naby Hom bly.

 

2024-05-20T13:19:56+02:00

28 April 2024: Deel 4: Jesus is jou Opstanding – Ek weet ek het opgestaan want ek loop saam met Jesus

Jesus is jou Opstanding: Ek weet ek het opgestaan want ek loop saam met Jesus (Siegfried Maré)

 

Om saam met Jesus te loop is anders as om net te weet van Hom. As jy saam met Hom loop beleef jy hoe Sy lewe in jou manifesteer.

 

2024-05-20T13:20:48+02:00

21 April 2024: Deel 3: Jesus is jou Opstanding – My getuienis van my opstandings lewe

Jesus is jou Opstanding: My getuienis van my opstandings lewe. (Siegfried Maré)

 

Ons gaan kyk hoe geloof en hoop nie net “sê dinge” is nie maar ‘n beskrywing van my belewenis van Christus Jesus.

 

2024-05-20T13:21:27+02:00

14 April 2024: Deel 2: Jesus is jou Opstanding – My bewyse dat ek opgestaan het in Jesus

Jesus is jou Opstanding: My bewyse dat ek opgestaan het in Jesus (Siegfried Maré)

 

My bewyse dat ek opgestaan het in Jesus. Ek kyk na my verandering hoe ek kyk na Jesus. My gedrag verander na ongeerg na EER. En snaaks maar tog so. Ek werk goed met my geld.

 

2024-05-20T13:21:48+02:00

7 April 2024: Deel 1: Jesus is jou Opstanding – Ons staan in Jesus op

Jesus is jou Opstanding: Ons staan in Jesus op (Siegfried Maré)

 

Waar jou fokus is, is jou krag. Siegfried kyk na wie Jesus vir jou is en hoe jy in Hom kan opstaan. Ons besef ons het Sy hulp nodig en kan slegs met Sy hulp opstaan en loop.

 

2024-04-01T14:43:58+02:00

31 Maart 2024: Die Doop – Jy kan ook Doop

Die Doop – Jy kan ook Doop (Siegfried Maré)

 

Ons stap in gereedheid, soos die Israeliete tydens die eerste Paasfees, gegord met ‘n belt, ons voete geskoen, ‘n staf in ons hand. Deel van die gedoopte lewe is om in gereedheid te wees om uit te gaan en ‘n verskil te gaan maak.

 

2024-03-25T19:01:27+02:00

24 Maart 2024: Die Doop – Ek kan die glorie van God sien want ek is gedoop

Die Doop – Na my doop – die oopgaan van ons oë en smagting om Sy glorie te sien (Siegfried Maré)

 

Na ons doop stap ons ‘n nuwe pad IN Jesus, maar ons herinner onsself voortdurend dat ons Sy glorie wil sien. Ons smag na oë wat meer en meer kan fokus op Jesus, Sy glorie en Sy Gees.

 

2024-03-04T21:40:16+02:00

3 Maart 2024: Die Doop – Lewe na die Doop

Die Doop – Lewe na die Doop (Delmaine Fritz)

Die doop en die lewe daarna. Ons gaan in kort bietjie kyk na die doop en dan fokus op hoe die lewe lyk na ons gedoop is. Regte-lewe-belewenisse wat gedeel gaan word, maak dit eg en maklik om te verstaan, hoe ons almal in Christus kan opstaan in ‘n nuwe, avontuurlistige lewe.

2024-02-26T21:08:42+02:00

25 Februarie 2024: Die Doop – 7 tipes Doop

Die Doop – 7 tipes Doop (Liesl Maré)

Hoeveel tipes doop is daar? Is daar net een, dalk twee of drie? Liesl kyk in hierdie preek na die 7 verskillende tipes doop genoem in die Nuwe Testament. Sy lê speciale klem op die ene wat seker die mees onpopulêre een is – Die Doop van Swaarkry. Luister saam na die bemoediging van Jesus wat die pad voor ons geloop het, want duer Sy voorbeeld kry ons die krag en hoop om aan te gaan, gee nie om hoe swaar dit is nie.

2024-02-06T11:05:51+02:00

4 February 2024: Marino and Veronique Bouquet – The Blood of Jesus

The Blood of Jesus (Marino and Veronique Bouquet)

Marino and Veronique Bouquet both have a testimony of a radical conversion when they met Jesus Christ. Marino, who was illiterate at the time, received the ability to read and write supernaturally from God. They were thrown into the deep end and had to take over a church after their pastor’s sudden death more than a decade ago. Come listen to them share the love they have for this Jesus- both their saviour and Lord.

2024-01-29T11:49:37+02:00

28 Januarie 2024: Die Akker…in Aksie!

Die Akker…in Aksie! (Jaco van der Walt)

Wat beteken dit om deel van ‘n kerk te wees? God laat ons duidelik verstaan dat die kerk nie iets is wat deur mense uitgedink is nie: dit is nie ’n instituut of bloot net ‘n gebou nie. Dit is nie ’n sosiale klub of ’n geestelike winkel waar ek my spirituele behoeftes kom bevredig nie. Die kerk is nie sommer net ’n goeie manier om my gewete op ’n Sondagoggend stil te kry of ’n uitstekende manier om my oggend te spandeer nie. Om deel van ‘n kerk te wees is om deel van die Bruid van Jesus te wees; om deel van God se huisgesin te wees, waar God ons almal se Vader is. ‘n Huisgesin waar ons almal verskillende persoonlikhede (en natuurlik giere!) en vermoëns het; ‘n huisgesin wat dinge saam doen..met ‘n doel!

Verlede week het Siegfried ons huisgesin se Visie vir 2024 vir ons oopgebreek; hierdie Sondag kyk Jaco na die praktiese deel van ‘Akker wees’ en ons Visie uitstap. Kom luister bietjie na wat jóú rol as boetie en sussie binne hierdie huisgesin en Visie is!

2024-01-25T11:50:12+02:00

21 Januarie 2024: Visie Sondag

Visie Sondag (Siegfried Maré)

‘n Visie het te make met ons droom vir die wêreld en ‘n missie hoe om daarby uit te kom. Die Here sê in Sy woord dat Hy Sy kerk wil gebruik om Sy visie vir hierdie wêreld te laat gebeur. Kort en kragtig beteken dit: waarheen is ons oppad en hoe gaan ons daar kom? Hoe gaan ons ‘n verskil maak…en hoe maak ons dit sáám? Hoe help jy my en hoe help ek jou om werklik ‘n Goddelike impak te maak daar waar God ons geplaas het? Hierdie Sondag kyk Siegfried na Die Akker se visie vir 2024 – as’t ware God se ‘Vision & Mision Statement’ vir ons, Sy kerk en kinders.

Saam gaan ons gróót droom, gróót beplan en gróót dinge bereik deur ons Here se krag!

Jy is nie alleen nie. Kom ons maak sáám ‘n verskil!

2024-01-25T12:11:48+02:00

7 Januarie 2024: Vas en Jesus: Intimiteit met Vader

Intimiteit met Vader (Andrie Bouwer)

Dink jou bietjie in: jy het vier kindertjies, jou ‘spouse’ laat jou in die steek. Jy behartig alleen die huishouding, bring die inkomste in, sorg vir die kinders ens, ens…waar moet jy nou tyd en energie kry vir vas, nie eens te praat van ‘intimiteit met jou Vader’ nie?! Dan is vas seer sekerlik nie eers op jou ellelange ‘to do’ lys nie…

Maar, ons is gemaak om met God te ‘connect’, ons word gebore met ‘n smagting binne-in ons om ‘n intieme verhouding met ons Pappa te hê. En vas kan so integrale deel wees om ‘n dieper en meer intieme verhouding met God na te jaag…ongeag jou omstandighede.

Ons skop hierdie maand ons journey deur die boek Johannes af. Ter voorbereiding vir ons korporatiewe vas-week later in die maand is ons tema vir Januarie gepaslik dan ook ‘Vas en Jesus’. In hierdie boodskap gesels Andrie met ons oor ‘Vas en ons intimiteit met Vader’ – mag dit jou bemoedig om ‘n real en intieme verhouding met Pappa na te jaag, ongeag jou omstandighede!

2023-12-28T12:38:30+02:00

29 Oktober 2023: Paulus se Getuienis van Heiligmaking: Deel 5 – Paulus se pleidooi

Paulus se pleidooi (Siegfried Maré)

Paulus het iets verstaan wat die mensdom – miskien jy en ek ook – baie keer sukkel om te verstaan. Paulus het die koste bereken en waarde aan alles gaan toevoeg en tot die slotsom gekom: om Christus as enigste bate te kan verkry het meer waarde as enige iets anders. Of hy lewe en of hy ter wille van sy geloof in Christus moet sterf, dit maak nie eintlik vir hom saak nie. Hy wil net seker maak dat Christus verheerlik sal word. (Fil 1:21)

Sukkel ons nie maar soms nog om by die punt te kom waar ons alles as waardeloos beskou in vergelyking met die voorreg om Jesus as ons Verlosser te ken nie? So baie dinge in en van die wêreld is net nog té belangrik. My tyd, my naam, my gemak, ambisie en wat ander van my dink, om net ‘n paar te noem? En mis ons nie sodoende uit op die volheid van dít wat Jesus ons bied nie?

Paulus het verstaan wat sainthood – heiligheid – behels. En daarom pleit hy ook by ons om die volle omvang van ons sainthood te verstaan – want hy wil nie hê ons moet dit mis nie. Dít is waaroor dit gaan. Om te lewe. Om ín Christus te lewe. Om vír Christus te lewe. En om op ons pad na heiligheid ander te help om nie uit te mis op dit wat die Here vir hulle het nie.

LEES SAAM:

Ons lees tans Dr. M.K. Strydom se boek, Healing begins with the sanctification of the heart.

“NO DISEASE IS INCURABLE” In the latest cutting edge medical research, 87-95%* of all diseases have been traced back to what goes on in our thought life!

Lees die boek