Ons laai gereeld nuwe preke, artikels, seminare en hulpmiddels. Loer weekliks in om nuwe materiaal te ontdek en indien jy meer hulp nodig het kontak ons gerus: admin@dieakker.co.za

NUUTSTE PREKE

2019-10-22T12:46:58+02:00

20 Oktober 2019 – Ek KAN…volwasse word in die rus van die Here

Ek KAN…volwasse word in die rus van die Here (Siegfried Maré)

Efesiërs 4:15 Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam.

Een van God se beloftes vir ons, is rus. Maar wat verg dit om in God se rus in te gaan? Rus vereis geloof. Rus vereis geestelike volwassenheid. Dit is deur ‘n proses van geestelike groei wat ons ons volkome in God se rus kan vestig, en ook hierdie belofte kan beêrwe.

2019-10-15T06:21:58+02:00

13 Oktober 2019 – Ek KAN groei in geloof…sodat ek in die beloftes van die Here kan lewe

Ek KAN groei in geloof…sodat ek in die beloftes van die Here kan lewe (Siegfried Maré)

Romeine 4 vers 20: En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee.

God se beloftes is VIR ons en Hy is getrou om al Sy beloftes na te kom. Verlossing van sonde, finansiële voorsiening, goeie gesondheid, genesing, vryheid van angs en vrees, en vele meer is die seëninge en geskenke wat God belowe om te voorsien vir diegene wat in Hom glo. Ons moet dit net in geloof aangryp!

Siegfried kyk na die storie van Gideon en breek vir ons oop hoe ons elke dag in God se beloftes vir ons kan lewe.

2019-10-09T17:24:14+02:00

Onse Vader-preekreeks: Vergewe my my oortredings…Ek kan vry wees en groei in my kindskap in die Here – 29 September 2019

Vergewe my my oortredings…Ek kan vry wees en groei in my kindskap in die Here (Siegfried Maré)

Matteus 6 vers 12-15 …en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. “As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.”

Siegfried sluit ons Onse Vader-reeks af met ‘n kykie na vergifnis en die vryheid wat dit bring.

2019-09-25T12:16:18+02:00

Onse Vader-preekreeks: Gee my vandag my daaglikse brood… Ek kan deel in die beloftes van die Here – 22 September 2019

Gee my vandag my daaglikse brood… Ek kan deel in die beloftes van die Here. (Siegfried Maré)

Romeine 4:21 …en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het.

Siegfried gesels verder oor ons Onse Vader-reeks, en kyk na wat dit vir ons beteken om in Vader se beloftes te deel. Hoe kan ek en jy in daai plek kom waar ons in hierdie guns en daaglikse seëninge kan leef?

2019-09-18T12:41:35+02:00

Onse Vader-preekreeks: Laat U Wil geskied; EK KAN groei in my deelname daarin – 15 September 2019

Laat U wil geskied; EK KAN groei in my deelname daarin (Siegfried Maré)

Johannes 4:34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring.

Siegfried gesels verder oor ons Onse Vader-reeks, en kyk na die sewe eienskappe wat Vader se Wil verteenwoordig.

2019-09-09T12:52:43+02:00

8 September 2019 – Om te wandel saam met my Abba

OM TE WANDEL SAAM MET MY ABBA – Lindi Fritz

Kind van God, vrou, huweliksmaat en mamma….prayer warrior en professional… ons eie Lindi deel haar getuienis van hoe sy haar lewe saam met Abba uitstap, en kyk na die vyf areas waar sy regtig probeer om haar testimony saam met die Heilge Gees te bou:

1. Haar verhouding met God
2. Haar huwelik
3. Haar kinders
4. Haar kerk
5. Haar werk

2019-09-18T11:17:51+02:00

Onse Vader-preekreeks: Laat U koninkryk kom…sodat ek kan groei in my deel wees daarvan – 25 Augustus 2019

Laat U koninkryk kom…sodat ek kan groei in my deel wees daarvan (Siegfried Maré)

Matteus 6 vers 10: Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde;

Vir my om die Koninkryk te laat kom, moet ek besef wat dit is.

Koninkryk is in my.

Die Koninkryk is vir God.

Die Here gee vir my ‘n plek van dominion.

Die Here gee vir my die outoriteit om te gaan heers.

Dit is in God se raadgewing.

Dit is in gehoorsaamheid.

Dit kan weggevat word.

2019-09-18T11:39:37+02:00

Onse Vader-preekreeks: Laat U naam geheilig word – ‘n praktiese manier om in die Gees te bid – 18 Augustus 2019

Laat U naam geheilig word – ‘n praktiese manier om in die Gees te bid (Siegfried Maré)

KOLOSSENSE 3:1-2 As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

Siegfried breek vir ons vyf sleutels oop van hoe ons op ‘n praktiese en effektiewe manier in die Gees kan bid, en bring ons terug na die Onse Vader – Laat U Naam geheilig word.

2019-08-13T15:41:44+02:00

11 August 2019 – Accessing the Mountain Top

Accessing the Mountain Top – Bruce McAlpine

What gives you and me the right to access the most Holy Place; to enter the Presence of God any time we want?  The Bible says we can come confidently and boldly for one reason only: through the blood of Jesus Christ.  Bruce takes a practical look at how to access God’s presence; get His perspective; and to then walk through the open door on earth He has called us to walk in to be effective in this life and to make a difference, always being aware of the snares the kingdom of darkness has set-up against us.

Father Lord, make us understand that this is a journey of love, where we together experience Jesus, who He is and what He has done for us. Where we together advance your Kingdom, walking in the light, seated with You in heavenly places, standing firm against the enemy, destroying his kingdom and seeing the Kingdom of God advance in our lives. Please help us not to be arrogant and prideful in our revelations – but help us to understand Your grace; to have open hearts; to be teachable and humble.

2019-08-07T12:00:23+02:00

4 Augustus – The Spirit of Life in Christ Jesus!

The Spirit of Life in Christ Jesus! – Hein Geyer

Jesaja 61: Die Gees van die Here is op My, omdat die Here My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.

Ek kan net Geestelik Volwasse wees as die Gees van die Here op my is!

Hein kyk na die geestelike geboortereg wat ons as Christene ontvang.

LEES SAAM:

Ons lees tans Dr. M.K. Strydom se boek, Healing begins with the sanctification of the heart.

“NO DISEASE IS INCURABLE” In the latest cutting edge medical research, 87-95%* of all diseases have been traced back to what goes on in our thought life!

Lees die boek