Ons laai gereeld nuwe preke, artikels, seminare en hulpmiddels. Loer weekliks in om nuwe materiaal te ontdek en indien jy meer hulp nodig het kontak ons gerus: admin@dieakker.co.za

NUUTSTE PREKE

2019-08-21T12:13:42+02:00

18 Augustus 2019 – ‘n Praktiese manier om in die Gees te bid

‘n Praktiese manier om in die Gees te bid – Siegfried Maré

KOLOSSENSE 3:1-2 As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.

Siegfried gesels verder oor ons tema, Geestelike Volwassenheid en breek vir ons vyf sleutels oop van hoe ons op ‘n praktiese en effektiewe manier in die Gees kan bid.

2019-08-13T15:41:44+02:00

11 August 2019 – Accessing the Mountain Top

Accessing the Mountain Top – Bruce McAlpine

What gives you and me the right to access the most Holy Place; to enter the Presence of God any time we want?  The Bible says we can come confidently and boldly for one reason only: through the blood of Jesus Christ.  Bruce takes a practical look at how to access God’s presence; get His perspective; and to then walk through the open door on earth He has called us to walk in to be effective in this life and to make a difference, always being aware of the snares the kingdom of darkness has set-up against us.

Father Lord, make us understand that this is a journey of love, where we together experience Jesus, who He is and what He has done for us. Where we together advance your Kingdom, walking in the light, seated with You in heavenly places, standing firm against the enemy, destroying his kingdom and seeing the Kingdom of God advance in our lives. Please help us not to be arrogant and prideful in our revelations – but help us to understand Your grace; to have open hearts; to be teachable and humble.

2019-08-07T12:00:23+02:00

4 Augustus – The Spirit of Life in Christ Jesus!

The Spirit of Life in Christ Jesus! – Hein Geyer

Jesaja 61: Die Gees van die Here is op My, omdat die Here My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.

Ek kan net Geestelik Volwasse wees as die Gees van die Here op my is!

Hein kyk na die geestelike geboortereg wat ons as Christene ontvang.

2019-07-31T14:44:17+02:00

28 Julie 2019 – Hoekom wil ek “mature”

HOEKOM WIL EK “MATURE”? – Siegfried Maré

Johannes 4:34 Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring.

Hebrews 5:12-14
For you should already be professors instructing others by now; but instead, you need to be taught from the beginning the basics of God’s prophetic oracles! You’re like children still needing milk and not yet ready to digest solid food. For every spiritual infant who lives on milk is not yet pierced by the revelation of righteousness. But solid food is for the mature, whose spiritual senses perceive heavenly matters. And they have been adequately trained by what they’ve experienced to emerge with understanding of the difference between what is truly excellent and what is evil and harmful. (The Passion Translation)

Siegfried gesels verder oor ons tema, Geestelike Volwassenheid (maturity) en kyk na die volgende drie punte:
1. Ons Here se voedsel (vleis).
2. Om God se wil te doen.
3. Hoe kan ek dit volbring?

2019-07-24T12:03:19+02:00

21 July 2019 – INTIMIDATION MUST BOW!

21 July 2019 – Karen Bouwer

INTIMIDATION MUST BOW!

Karen takes us on a journey through the story of a young boy, David, who refused to be intimidated by the champion of Intimidation, Goliath. When David looked to the living God, intimidation lost its power, and it had to bow down.

Many intimidations come against us in this world. It robs us of our faith in God. But Jesus gave us a reason and the ability to overcome intimidation. When we understand this, we CAN overcome feelings and thoughts of intimidation.

2019-07-16T09:25:02+02:00

14 Julie 2019 – GEESTELIKE VOLWASSENHEID…is ‘n proses van gehoorsaamheid

14 Julie 2019 – Hein Geyer

Geestelike volwassenheid kan net kom deur ‘n proses van gehoorsaamheid aan die Vader; deur Sy Woord te gehoorsaam en te vertrou op die leiding van die Heilige Gees.

Volwassenheid is ‘n groeiproses wat ons kry deur onsself te onderwerp aan die Woord wat Jesus is wat ons daarin lei en bekragtig.

Dis ook ‘n genade gawe wat ons nie kan verdien deur ons goeie werke nie.

Ons groei kom deur altyd ons afhanklikheid van die Heilige Gees wat ons hierin lei te besef!

Kom ons geniet saam die Woord en kom ons word gehoorsaam aan die leiding van die Heilige Gees wat ons in alle Waarheid wil lei!

2019-07-08T11:57:50+02:00

7 Julie 2019 – Wat is die EEN DING wat ons bo alles nodig het vir geestelike volwassenheid?

7 Julie 2019 – Marinda Geyer

Wat is die EEN DING wat ons bo alles nodig het vir geestelike volwassenheid?

Vir Dawid was dit om in die Vader se huis te woon en Sy aangesig te aanskou (Psalm 27 vers 4)

Vir Maria was dit om by Sy voete te sit, en nie afgelei te word nie (Lukas 10 vers 42)

Vir Paulus was dit om van die verlede te vergeet en sy hart aan die toekoms te wei (Fil 3 vers 13)

Vir ons is dit om eerste die koningkryk van God te soek, en sy geregtigheid (Mat 6 vers 33)

Wat weerhou ons van totale oorgawe en vertroue in Hom?

Marinda delf dieper in ons tema oor Geestelike Volwassenheid.

LEES SAAM:

Ons lees tans Dr. M.K. Strydom se boek, Healing begins with the sanctification of the heart.

“NO DISEASE IS INCURABLE” In the latest cutting edge medical research, 87-95%* of all diseases have been traced back to what goes on in our thought life!

Lees die boek