ONS GLO:

Ons waardes, vir ons onveranderlik en gegrond op die Woord van God, is:
Die hele Bybel is God-geinspireerd en leer ons hoe om as Christene te leef (2 Tim 3:16);
Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is (1 Jn 5:1-5);
Jesus is ons Redder, Herder en Leier en is die begin en einde van ons geloof (Hebreers 12:2 en 6:1-2);
Die Heilige Gees is ons Trooster, Leraar en Berader en Hy lei ons in alle waarheid (Johannes 14:16);
Ons word deur die Genade van Jesus Christus gered en nie deur ons werke nie (2 Tim 1:9);

Elke gemeente is uniek en daarom is dit goed om seker te maak dat die kerk die regte een vir jou is. Kerke is soos busse, oppad in dieselfde rigting en na dieselfde eindbestemming, maar elke bus is uniek met sy eie waardes en familietrekke. So ook is Die Akker familie enig in sy soort.

ONS MISSIE:

Ons missie-verklaring lui: “Jy is nie alleen nie. Kom ons maak saam ‘n verskil”. Dit beskryf ons as ‘n gemeenskap van vriende wat God liefhet, mekaar liefhet en begeer om ons wêreld radikaal aan te raak en te verander. In die uitlewing van ons roeping van die Here, wil ons:

 • Radikaal wees

 • Relevant wees

 • Eg wees

 • Verhoudingsgerig wees

‘n Deeglike studie van die Bybel van Genesis tot Openbaring toon dat die Here radikaal is en ingestel is op verhoudinge. As ‘n gemeente is dit ons kernvisie om elke gemeentelid te sien en help groei tot volwassenheid in sy/haar verhouding met die Here. Dit bring dan ‘n gesonde, sterk en relevante kerk te weë wat ‘n verskil in die gemeenskap kan maak. Ons wil ten alle tye Christene oprig om in hulle volle potensiaal in te beweeg en hulle visies ten volle uit te leef. Ons is sekerlik nie ‘n organisasie nie, ook nie ‘n besigheid of ‘n institusie nie. In die werklikheid van verhoudinge, is ons ‘n familie wat strewe om hierdie etos uit te leef in ‘n alledaagse, maar eerlike benadering tot ons geloof. Soos elke huis ‘n unieke atmosfeer en karakter het, so het Die Akker Christelike Kerk ‘n karakter wat beide Christelik is in sy algemene toepassing maar ook relevant is in sy unieke atmosfeer en karakter.

ONS WAARDES & WERKSTUIE:

 • Verhouding voor funksie

 • Karakter voor charisma (gawes van die Gees/salwing)

 • Realiteit bo ritueel

 • Seuns en dogters eerder as diensknegte

 • Aanbidders en nie net werkers nie

 • Verantwoordbaarheid voor profiel/aansien

 • Gee eerder as om te ontvang

 • Gaan eerder as om te bly

Hierdie waardes in hulle suiwer vorm verteenwoordig ons begeerte om ‘n Nuwe Testamentiese gemeenskap uit te leef. Dit is van kardinale belang dat ons die toepassing van ons geloofsoortuiginge vind binne die grense van hierdie waardes. Dit voeg eerlikheid en deursigtigheid tot ons leierskap en help ons om die plesier en vreugdes van ‘n egte Christelike gemeenskap te ontdek.

Ons glo dat die vurige gebed van ‘n regverdige groot krag het en dat dit die verantwoordelikheid van elke gelowige is.(Jakobus 5:16)

Gebed

Met apostolies bedoel ons dit wat in die hart van die Here openbaar word wanneer Hy opdrag gee dat ons moet uitgaan na die nasies van die wêreld en bewerkstellig dat hulle deur die krag van die evangelie aangeraak word.

Die Apostoliese

Ons profetiese verbondenheid teenoor die Kerk is om alles wat nie binne die kader van God se patroon en krag val nie, te ontwortel en af te breek. Teenoor die wêreld wil ons profeties wees om die Here se Bybelse orde in elke aspek van die gemeenskap te herstel. Ons glo dat die evangelie daar is om die politiese, wetgewende, ekonomiese, sosiale, sport, kommersiële en kunssinnige arenas aan te raak en ‘n impak te maak. Of dit nou in sake soos aborsie of pornografie, onwettige finansiële praktyke of selfsugtige politieke magte is – dit is die Kerk se mandaat om op te staan en standpunt in te neem.

Die Profetiese

Ons is verbind tot die verspreiding van die evangelie.

In Evangelisasie

Ons glo dat mans en vroue na ons gestuur word vir onderrig, opleiding en om toegerus te word en daarna vrygestel te word vir hulle bestemminge in Christus.

In Onderrig

ONS LEIERS

SIEGFRIED & LIESL MARÉ
SIEGFRIED & LIESL MARÉKerk Leiers
Siegfried en Liesl is tans die hoofouderlinge van ‘n span ouderlinge in Die Akker Kerk. Vandat Siegfried en Liesl in die vroeë 90’s hul harte vir die Here gegee het, het hulle ‘n passie gehad om die Here se kudde te kan voed en bedien. Om die onmiddelike omgewing van Linden, sowel as groter Johannesburg te sien groei en help heel maak is op die voorgrond van hul bediening in Die Akker.
Gesels met my
JERRY & ANDRIE BOUWER
JERRY & ANDRIE BOUWEROuderling Paar
Jerry en Andrie is al oor die 30 jaar getroud en geseën met twee pragtige dogters. Hul woon al ‘n hele klompie jare in Johannesburg en is dolgelukkig hier waar die Here hul gebring het. Hul grootste rede tot geluk, is hul betrokkenheid by Die Akker en hoe hul, in die proses, wonderlike mense ontmoet. Na ‘n seisoen van swaarkry en moeilike tye, het hul hier in Die Akker baie genesing gevind. “Nou is ons deel van ‘n nuwe familie en lewe in Jesus.”
Gesels met my
JACO EN ADÉLE VAN DER WALT
JACO EN ADÉLE VAN DER WALTOuderling Paar
Jaco en Adéle het in 2012 deel geword van die Akker-familie. Hulle is in 2008 getroud en het ‘n seuntjie, Reuben en ‘n dogtertjie, Nina. Hierdie twee Prayer Warriors LÉÉF hulle passie en liefde vir Jesus uit deur op uitreike te gaan, vir mense te bid en te vertel dat Jesus die antwoord op al hul probleme is.
Gesels met my

ONS NETWERKE

Die Akker is deel van ‘n internasionale netwerk genaamd NCMI. New Covenant Ministries International  is onder die leiding van Tyrone Daniel en is outonome kerke wat saamwerk, mekaar ondersteun en ‘n apostoliese span het wat in die kerke kan insaai.

New Covenant Ministries International (NCMI) is a translocal ministry team with an apostolic-prophetic heart, that is comprised of men and women who, through partnership, help pastors / elders build their local churches in doing the work of Jesus Christ’s Kingdom in their areas. Our work is in equipping and mobilising believers for the fulfillment of the work of the Kingdom and the discipling of the nations.

NCMI is not a grouping of churches, a denomination, a movement or an organisation. It is simply a name given to a team with recognised Ephesians 4:11

Genesing

Hoop

Rede

Skakel met ons

Die Akker probeer so interaktief as moontlik wees en laai gereeld dienstye en nuus op ons sosiale blaaie.  Volg ons gerus en bly op hoogte van Die Akker op ‘n drafstap.