Die Doop – Gedoop, wat nou? (Jaco van der Walt)

Stap ons uit in die outoriteit wat ons ontvang het toe ons Jesus as redder aanvaar het? Kom ons kyk saam hoe Jesus dit gedoen het sodat ons dit saam kan aanpak