Jesus is jou Opstanding: My opstanding stel my instaat om God se wil te doen. (Siegfried Maré)

 

Ek wil ook vir my Vader vreugde bring want Hy het my lewe verander ten goede. So, ek wil weet hoe ek vir Hom vreugde kan bring.