Visie Sondag (Siegfried Maré)

‘n Visie het te make met ons droom vir die wêreld en ‘n missie hoe om daarby uit te kom. Die Here sê in Sy woord dat Hy Sy kerk wil gebruik om Sy visie vir hierdie wêreld te laat gebeur. Kort en kragtig beteken dit: waarheen is ons oppad en hoe gaan ons daar kom? Hoe gaan ons ‘n verskil maak…en hoe maak ons dit sáám? Hoe help jy my en hoe help ek jou om werklik ‘n Goddelike impak te maak daar waar God ons geplaas het? Hierdie Sondag kyk Siegfried na Die Akker se visie vir 2024 – as’t ware God se ‘Vision & Mision Statement’ vir ons, Sy kerk en kinders.

Saam gaan ons gróót droom, gróót beplan en gróót dinge bereik deur ons Here se krag!

Jy is nie alleen nie. Kom ons maak sáám ‘n verskil!