Die Doop – Na my doop – die oopgaan van ons oë en smagting om Sy glorie te sien (Siegfried Maré)

 

Na ons doop stap ons ‘n nuwe pad IN Jesus, maar ons herinner onsself voortdurend dat ons Sy glorie wil sien. Ons smag na oë wat meer en meer kan fokus op Jesus, Sy glorie en Sy Gees.