Intimiteit met Vader (Andrie Bouwer)

Dink jou bietjie in: jy het vier kindertjies, jou ‘spouse’ laat jou in die steek. Jy behartig alleen die huishouding, bring die inkomste in, sorg vir die kinders ens, ens…waar moet jy nou tyd en energie kry vir vas, nie eens te praat van ‘intimiteit met jou Vader’ nie?! Dan is vas seer sekerlik nie eers op jou ellelange ‘to do’ lys nie…

Maar, ons is gemaak om met God te ‘connect’, ons word gebore met ‘n smagting binne-in ons om ‘n intieme verhouding met ons Pappa te hê. En vas kan so integrale deel wees om ‘n dieper en meer intieme verhouding met God na te jaag…ongeag jou omstandighede.

Ons skop hierdie maand ons journey deur die boek Johannes af. Ter voorbereiding vir ons korporatiewe vas-week later in die maand is ons tema vir Januarie gepaslik dan ook ‘Vas en Jesus’. In hierdie boodskap gesels Andrie met ons oor ‘Vas en ons intimiteit met Vader’ – mag dit jou bemoedig om ‘n real en intieme verhouding met Pappa na te jaag, ongeag jou omstandighede!